Skip to main content

Posts

Hero கற்பனை வறட்சி & சோம்பேறித்தனக் கொண்டாட்டம்

நான் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகன். அவர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று உளமார ஆசைப்படுபவன். சிற்றூரில் இருந்து வந்தவர், எந்த சினிமா பின்புலமும் இல்லாமல் வந்தவர், சின்னத்திரையில் இருந்து வந்தவர், பேச்சுத்திறமையோடு வந்தவர், தலைக்கனம் இல்லாதவர், போலிப்பணிவும் இல்லாதவர் என்று பல காரணங்கள் அவரைப் பிடிக்க. அவர் வெற்றி பெற்றால், அவருக்கு மட்டுமன்றி, பல சிற்றூர் நபர்களுக்கும் அது ஒரு உந்துதிறனாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அவரின் படங்கள் சமீபத்தில் தோல்வி அடைந்தாலும், அவர் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நம்புகிறவன் நான்.

அவரின் Hero படம் அமேசான் வசதியால் தற்போது காண வாய்த்தது. இவ்வளவு சலிப்பூட்டும் ஒரு படத்தை  பல ஆண்டுகளிலும் கண்டதில்லை. இந்த படத்துக்கெல்லாம் கதை கேட்டுத்தான் ஒத்துக் கொண்டாரா என்று குழம்புகிறது. இப்படத்தின் இயக்குநர், தனியே திரைக்கதைக்கு என்று ஆட்களை வைத்திருந்தார் என்று கேள்விப்பட்டேன். ஒரு வேளை அவர்களும் மழைக்குக் கூட பள்ளிக்கூடம் பக்கம் ஒதுங்கி இருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அப்படியே பள்ளிக்குச் சென்று இருந்தாலும், இப்படத்தில் வரும் மாணாக்கர்கள் போல தேர்வில் தேறாதவர்களாக இ…
Recent posts

சார்.. ஒரு சீன் சொல்ட்டா?

என் பதின் பருவத்தை உயிர்ப்பூட்டியவர்கள் தமிழ் நூலாசிரியர்கள். தமிழ் நாவல்கள் என்று கைக்கடக்கமான அளவிலும், விலையிலும் Rajeshkumar, சுபா, பாலகுமாரன், பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் என்று வண்ணவண்ண அட்டைப்படங்களுடன் அவர்கள் படைத்த நாவல்கள்; அதிகம் வீட்டுக்கு வெளியே சென்று விளையாடாமல், விருப்பமாக வீட்டிலேயே அடைந்து கிடைத்து படிக்கும் என் இளமைக்கால ஆர்வத்தை, கற்பனைகளைத் தூண்டியவை. அவைகளுள் சுபாவின் எழுத்து நடை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அவர்களின் "சென்னை பயங்கரம்" நாவலைப் பற்றி ஏற்கனவே எழுதி இருக்கிறேன்.

தவிர, பள்ளிக்காலத்தில் "தமிழ் இரண்டாம் தாள்"இல், கட்டுரை/திறனாய்வு என்று கைக்கு வந்ததை எழுதலாம் (முதல் தாளில் நிறைய நெட்டுரு போட்டு, இம்மி பிசகாமல் வாந்தி எடுக்க வேண்டும்), அப்போதெல்லாம் சுபா நடையில் (என்று எண்ணிக்கொண்டு) நிறைய எழுதி இருக்கிறேன். நரேன்/நரேந்திரன் என்றுதான் நாயகனுக்கு பெயர் வைத்து கதை/கட்டுரை எழுதுவேன்.

எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், "முயற்சி திருவினையாக்கும்" என்ற தலைப்பில் எழுதும்போது: ஒரு கோட்டை இருந்தது, அதன் கதவுகள் பூட்டி இருந்தன. சாவி …

துவைப்பான்

துவைப்பான் (Washing Machine) வாங்கி எட்டு ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன. LG. மேல்வாய் (டாப் லோடு) நன்றாகத்தான் துவைக்கிறது.

ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு முறை ஏதோ ஒரு மோட்டார் பாகம் மாற்றினோம்.

இப்போது இயங்கும் போது நிறைய ஒலி கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. துணிகளில் நிறைய வெள்ளை நிற உப்புகள் (scaling) வருகின்றன. ஒரு முறை அமிலக்குளிப்பாட்டும் (acid wash) நடத்தியாயிற்று. சென்னையில் நீரின் உப்பு அளவும் மிக மிக அதிகம். நிறைய மண்ணும் வருகிறது நீரில்.

எங்கள் வீட்டில் அதிகம் உழைத்த/உழைக்கும் கருவி அதுதான். நாள்தோறும் குறைந்தது இரண்டு ஈடு அழுக்குத் துணி இடுவோம். மூத்திர நாற்றம் நிறைந்த துணிகள், போர்வைகள், நெகிழி படுக்கை விரிப்புகள் (plastic/rubber bed sheet) என்று நாள்தோறும் நிரப்புவோம். வெயிலிலும் மழையிலும் (சாரலில்) என்று நிறைய சிரமப்பட்ட கருவி. என் மனத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமான கருவி.

இப்போது புது துவைப்பான் வாங்கலாம் என்று யோசனை. இருப்பதை, அமேசானில் 1260 ஓவாய்க்கு எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்கிறார்கள். ஆனால் விற்பதற்கு  மனம் வரவில்லை. இரண்டு துவைப்பான்கள் வைத்துக் கொள்ளும் அளவு வீட்டில் இடமும் இல்லை…

2019 Learning Retrospective

This is a series of blog posts, that I write every year to document and reflect on the technology learnings, that I have had in the year, outside of the day job.

Previous editions: 201820172016201520142013

Just like the previous two years, this year too the off-work-learnings have been less. I have moved from Bangalore to Chennai and so it is somewhat justified, as the personal time was limited due to the migration.

In the mean time however, learnt a few things and in the spirit of continuing the tradition in my blog, I will write it for this year also.

Started the year with a blog post on HTTP Query Parameters and that is the only blog post for the year apart from this retrospective post. Surprisingly, got pinged about this in the current Employer's interview. So the post has served well :-)Read a lot about Kubernetes (Statefulsets, Persistent Volumes, Helm Charts, etc.). This again however, proved to be useful in dayjob too, so can not really call this as off-work-lear…

HTTP Query Params 101

Target Audience: Beginners / Novice
Summary A long time ago, we had simpler lives with our monolithic apps talking to relational databases. SQL supported having myriad conditions with the WHERE clause and conditions. As time progressed, every application became a webapp and we started developing HTTP services talking JSON, consumed by a variety of client applications such as mobile clients, browser apps etc. So, some of the filtering that we were doing via SQL WHERE clauses now needed a way to be represented via HTTP query parameters. This blog post tries to explain the use of HTTP Query Parameters for newbie programmers, via some examples. This is NOT a post on how to cleanly define/structure your REST APIs. The aim is to just give an introduction to HTTP Query Parameters.
Action Let us build an ebooks online store. For each book in our database, let us have the following data:
BookID - String - Uniquely identifies a book
Title - String
Authors - String Array
Content - String - Base64 …

2018 Learning Retrospective

This is a series of blog posts, that I write every year to document and reflect on the technology learnings, that I have had in the year, outside of the day job. Unfortunately there is nothing substantial learnt newly this year. But just to keep up with the habit, I am writing this post. Hopefully next year something good will be written. I did spend some time learning about basics of Biology to work in the intersection of Biology and Computer Science, but the magnitude of that is not enough to write about.

Previous editions: 20172016201520142013

grr what !?!?!

Once in a while my blog gets some random visitors with weird keywords as search terms, but nothing beats this. And I can't understand what this person was really looking for: (Screenshot below)